Petrov príbeh s E-MAG Active

Používateľ E-MAG Active, Peter

Peter má veľmi rád dlhé prechádzky s manželkou. Tiež chodí rád nakupovať a s manželkou radi cestujú. Napriek ochrnutiu dolnej končatiny sú všetky tieto činnosti možné: Peter totiž nosí systém kolenného kĺbu E-MAG Active. Radosť majú aj jeho vnúčatá, keďže je mobilný a môže sa s nimi hrať.