Ortotronický ortézový systém C-Brace®

Prvý mechatronický systém SSCO® na svete

Na svoj prvý krok nikdy nezabudnete

Ortotronický ortézový systém C-Brace® je vhodný pre používateľov s úplným alebo čiastočným ochrnutím kolenných extenzorov. Otvára celkom nové možnosti pre slobodu pohybu - samozrejme v závislosti od individuálnej fyzickej kondície používateľa.

Doposiaľ sa funkčnosť ortéz pri ochrnutí obmedzovala na uzamknutie a uvoľnenie kolenného kĺbu. S novovyvinutým systémom C-Brace® prináša Ottobock na trh prelomový produkt, ktorý jasne udáva nový trend. Vďaka integrovanému mikroprocesoru inteligentne reaguje na každú situáciu, v ktorej sa používateľ práve nachádza - a to v reálnom čase. Podľa toho reguluje hydraulický odpor a kontroluje tak stojnú a švihovú fázu. Ako používateľ už viac nemusíte dávať pozor na každý svoj krok. Chôdza sa opäť môže stať samozrejmosťou - či už rýchla alebo pomalá, na nerovnom povrchu alebo vo svahu. Na svoj prvý krok nikdy nezabudnete!

Ortéza sa vyrába používateľovi na mieru a je zárukou maximálnej miery stability.

Ovládacie tlačidlá

Integrované ovládacie tlačidlá umožňujú voľbu želaného módu.

Pružinový prvok

Pružina z karbónu alebo sklených vlákien s integrovaným senzorom členkového momentu.

Stehenná škrupina

Individuálne vyrábaná stehenná škrupina z vláknového kompozitu je zárukou maximálnej stability pri minimálnej hmotnosti.

Predkolenná škrupina

Škrupina pre predkolenie je vyrobená z vláknového kompozitu. Jej súčasťou je aj integrovaný svorkový adaptér pre pružinový prvok.

Chodidlový diel

Chodidlový diel je vyrobený z vláknového kompozitu. Jej súčasťou je aj integrovaný svorkový adaptér pre pružinový prvok.

Kĺbová jednotka

V kĺbovej jednotke je integrovaná batéria a mikroprocesor. Mikroprocesor spracováva signály zo senzorov a v reálnom čase kontroluje chôdzu so C-Brace®. Senzor kolenného uhla, ktorý je tiež súčasťou v kĺbovej jednotky, meria aktuálnu polohu kĺbu každé 0,02 sekundy.Výhody na prvý pohľad

Nová sloboda pohybu

Pomalá alebo rýchla chôdza - dokonca aj vo svahu či ťažkom teréne - predchádzanie možnému potknutiu, schádzanie po schodoch striedavo oboma nohami, či zaťaženie pokrčenej končatiny napríklad pri sadaní si: so C-Brace® môžete zažiť novú slobodu pohybu. S mikroprocesorom ovládanou stojnou a švihovou fázou je možné dynamicky riadiť celý cyklus chôdze v reálnom čase. Systém reaguje okamžite na akúkoľvek situáciu.

Bezpečnejšia chôdza

C-Brace® dokáže rozpoznať fázu pohybu, v ktorej sa používateľ práve nachádza. Bežné systémy ponúkajú iba dve možnosti: uzamknutý - končatina je pri zaťažení vystretá - alebo uvoľnený počas švihovej fázy. C-Brace® reaguje v reálnom čase. Rovnako ako pri prirodzenej chôdzi môžete s pokrčeným kolenom našľapovať alebo si sadnúť. Budete sa cítiť istejší predovšetkým v nerovnom teréne alebo vo svahu či dokonca pri eventuálnom zakopnutí.

Aktívny vo voľnom čase

Šoférovanie auta alebo príjemný výlet na bicykloch s rodinou: Myslíte si, že to pre vás už nie je možné? C-Brace® umožňuje veľké množstvo rôznych aktivít. Ortopedický technik vám nakonfiguruje individuálne operačné módy, napríklad na bicyklovanie, a tie si môžete jednoducho zvoliť použitím ovládacieho tlačidla na vašom C-Brace®. Rozšírte rozsah svojich aktivít a tešte sa z nových, ktoré ste predtým mohli vykonávať iba obmedzene.

Nezávislý a mobilný

Už sa viac nemusíte neustále sústreďovať na vašu ortézu a každý ďalší krok. Plánujte si činnosti podľa toho, čo máte radi, vnímajte opäť svoje okolie a ľudí okolo vás - so C-Brace® budete nezávislejší a mobilnejší.

Prirodzené držanie tela

C-Brace® umožňuje uvoľnenejšiu chôdzu. V porovnaní s bežnými systémami C-Brace® výrazne redukuje fyzickú námahu počas chôdze a zmierňuje jednostranné preťaženie.

Funkcionalita

Ortotronický ortézový systém C-Brace® je prvým mechatronickým systémom SSCO® na svete. SSCO® - ortéza s riadenou stojnou a švihovou fázou - znamená, že ide o prvý systém, ktorý riadi švihovú aj stojnú fázu - a tým aj celý cyklus chôdze. Systém inteligentne reaguje na zmeny situácie.

Ortézový systém sa skladá predovšetkým zo stehenného, lýtkového a chodidlového dielu. Tieto sa vyrábajú individuálne na mieru. Chodidlový a lýtkový diel sú spojené dynamickou pružinou z vláknového kompozitu. V nej je integrovaný takzvaný senzor členkového momentu. Meria napríklad zaťaženie pri nášľape alebo zohľadňuje, či používateľ chodí po rovnom alebo nerovnom povrchu. Senzor členkového momentu prenáša tieto signály do mikroprocesorom riadenej hydraulickej kolennej kĺbovej jednotky. Táto je spolu s elektronikou uložená v ráme z karbónového vlákna. Tam senzor kolenného uhla nepretržite meria kolennú flexiu a uhlové zrýchlenie kolenného kĺbu, teda či sa používateľ pochybuje pomaly alebo rýchlo, a či pri tom robí krátke alebo dlhé kroky.

Týmto spôsobom ortotronický ortézový systém C-Brace® kontinuálne rozpoznáva, v ktorej fáze chôdze sa používateľ práve nachádza. Vďaka tomu dokáže regulovať hydraulické odpory, a tým riadiť flexiu a extenziu kolenného kĺbu.

Na stiahnutie

Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:

Brožúra C-Brace (EN)


Podobné produkty