Protézy

Mobilita je pre kvalitu života veľmi dôležitá – a to v akomkoľvek veku. Spoločnosť Ottobock vám už viac ako 90 rokov pomáha udržať si alebo znovu nadobudnúť vašu mobilitu. Je pre nás výzvou dívať sa na svet očami ľudí, ktorým našimi produktmi, know-how a službami pomáhame zlepšovať ich kvalitu života.


Carsten so systémom Harmony sedí vedľa muža na plachetnici

Príbehy používateľov

Moderné protézy Ottobock dokážu zachovať alebo obnoviť vašu schopnosť pohybu. Na kanáli YouTube vám predstavíme ľudí, ktorí protézu nosia a aj vďaka nej vedú aktívny život.

www.youtube.com/user/ottobockde

Kalli na kopci so svojou dcérou

Informácie pre pacientov po amputácii

Tieto informácie majú za cieľ poskytnúť vám základnú predstavu o tom, ako prebieha proces vybavenia protézou. Je to prvý krok, ktorý vám pomôže získať pocit istoty a sebadôvery pri riešení vašej novej životnej situácie.

viac