Život s amputáciou

Najdôležitejším cieľom procesu vybavenia protézou, od operácie, cez rehabilitáciu až po nastavenie samotnej protézy, je vrátiť vám mobilitu. Snahou vašich lekárov, fyzioterapeutov, ortopedických technikov a spoločnosti Ottobock je spoločne vám pomôcť opäť nadobudnúť maximálnu nezávislosť, a vrátiť vás tak do života s rovnakou kvalitou, ako predtým. Hoci sa niektoré aspekty vášho života pravdepodobne zmenia, za nejaký čas budete môcť opäť viesť plnohodnotný a aktívny život. Proces rehabilitácie trvá v priemere niekoľko mesiacov a závisí od množstva faktorov vrátane vašej osobnej motivácie a vhodne prispôsobenej protézy.

Možnosti, ktoré vám ponúka moderná protetika spoločnosti Ottobock, vychádzajú z požiadaviek každodenného života. Pre úspech rehabilitácie je však kľúčová práve vaša aktívna spolupráca. Pomôže vám protéza Ottobock, ktorá bude plne vyhovovať vašim potrebám a váš rehabilitačný tím. Tento tím sa bežne skladá z lekárov, fyzioterapeutov, ortopedického technika a ošetrovateľského personálu.

Odporúčania pre liečbu a rehabilitáciu nájdete nižšie. Na prvom mieste sú však vždy rady a odporúčania vášho rehabilitačného tímu, pretože oni vedia najlepšie zhodnotiť váš individuálny zdravotný stav.


Od amputácie k rehabilitácii

Amputácia pred vás stavia nové životné výzvy. To, ako sa zmení váš život, je veľmi individuálne. Proces rehabilitácie trvá v priemere niekoľko mesiacov.

viac

Vybavenie protézou

Po amputácii by mal začať proces vášho vybavenia protézou, ktorá bude optimálne spĺňať vaše potreby. To, ktoré protézy vo vašom prípade prichádzajú do úvahy, závisí od viacerých faktorov.

viac

Priebeh vybavenia protézou

Proces vybavenia protézou po amputácii začína spravidla už v nemocnici a zvyčajne potom pokračuje v špecializovanom zariadení pre ortopedickú protetiku.

viac

FAQ – Často kladené otázky

Strata jednej alebo viacerých končatín pochopiteľne vyvoláva u postihnutého človeka množstvo otázok. Tu nájdete odpovede na niektoré z najčastejšie kladených otázok.

viac