Od amputácie k rehabilitácii

Po amputácii sa nachádzate v úplne novej situácii. To, ako bude vyzerať váš život ďalej, bude vo veľkej miere závisieť od vás. Samotný proces rehabilitácie zvyčajne trvá maximálne pol roka.

K faktorom, ktoré ovplyvňujú proces rehabilitácie, patria zmeny na kýpti, nárast alebo pokles telesnej hmotnosti, miesto, kde žijete, vaša rodina, príbuzní a priatelia a vaše okolité prostredie a zamestnanie.


Pred amputáciou

Možno už nejaký čas viete, že budete musieť podstúpiť amputáciu. Aj keď vyrovnať sa s takouto informáciou je nepochybne veľmi ťažké – je dobré vedieť, že v tejto náročnej etape vášho života nie ste sami. Váš liečebný tím vám poskytne podporu a zodpovie vaše otázky alebo nejasnosti.

Predoperačné vyšetrenia

Pred operáciou podstúpite v nemocnici niekoľko podrobných vyšetrení. Štandardne k nim patria rozbor krvi, röntgen pľúc a vyšetrenie srdcovocievnych funkcií.

Konzultácia s lekármi

Pred amputáciou vám vaši ošetrujúci lekári vysvetlia, čo sa bude počas operácie diať. Tiež vám podrobne objasnia, ako bude vyzerať obdobie potom. Počas týchto konzultácií budete mať možnosť pýtať sa na všetko, čo je pre vás dôležité. Odporúčame vám spísať si pred konzultáciou poznámky so všetkým, na čo sa chcete lekárov spýtať, aby ste na nič nezabudli. Nezdráhajte sa klásť ani dodatočné otázky, ak niečomu nerozumiete. Lekári sú v každom prípade povinní vám vaše nejasnosti vysvetliť, pokojne aj niekoľko krát. Na rozdiel od plánovanej amputácie si závažné traumatické zranenia vyžadujú rýchly chirurgický zákrok. V takýchto prípadoch sa pochopiteľne konzultácie s lekármi odohrávajú až po amputácii.

Cielená príprava

Ak je to možné, s cvičeniami, ktoré budete počas následnej rehabilitácie potrebovať, by ste mali začať už pred operáciou. Umožní vám to posilniť vaše svalstvo už v predstihu. Ak napríklad čakáte na amputáciu dolnej končatiny, je dobré sa čo možno najskôr naučiť správnu techniku presadania z postele na vozík. Včasné osvojenie si takýchto úkonov vám môže výrazne uľahčiť obdobie po operácii. Poraďte sa so svojím lekárom a fyzioterapeutom, ktoré cvičenia sú pre vás vhodné.

Pomôcť tiež môže rozhovor s vaším ortopedickým technikom ešte pred amputáciou, aby ste zistili, ktoré protézy pre vás neskôr budú prichádzať do úvahy. Poskytne vám to lepšiu predstavu o tom, čo môžete počas vašej rehabilitácie očakávať.

Pomôcť tiež môže rozhovor s vaším ortopedickým technikom ešte pred amputáciou, aby ste zistili, ktoré protézy pre vás neskôr budú prichádzať do úvahy. Poskytne vám to lepšiu predstavu o tom, čo môžete počas vašej rehabilitácie očakávať.

Psychologická podpora

Amputácia je dramatickou udalosťou vo vašom živote, ktorá si bude vyžadovať veľa vnútornej sily. Práve preto je vhodné vyhľadať psychologickú podporu. S psychológom alebo psychoterapeutom máte možnosť hovoriť o mnohých veciach, vďaka čomu môžete odbremeniť svoju rodinu a priateľov. Tieto sedenia vám tiež môžu pomôcť nadobudnúť silu do novej etapy vášho života. Čím skôr takúto pomoc vyhľadáte, tým lepšie, pretože aj zvládnutie psychologických konfliktov a strachu prispieva k rýchlejšiemu uzdraveniu a znovunadobudnutiu kvality života. Spojenie amputácie a strachu môže viesť k depresii. Týmto stavom je potrebné predchádzať.

Rozhovory s ľuďmi, ktorí si amputáciou prešli

Odporúčame vám porozprávať sa s ľuďmi s podobnou amputáciou alebo ochorením, aké máte vy. Rozhovor s niekým, kto si amputáciou prešiel, vám dodá odvahu. Nie ste v tom sami. Je dobré na vlastné uši počuť, ako iný človek dokázal podobnú situáciu zvládnuť a aké zmeny (aj pozitívne!) to do jeho života prinieslo. Často dostanete aj užitočné tipy, napríklad na manipuláciu s protézou.

Ak si želáte nadviazať kontakt s inými ľuďmi s podobným postihnutím, odporúčame vám informovať sa u vášho lekára, fyzioterapeuta alebo ortopedického technika. Zvyčajne vám budú vedieť poradiť, na koho sa obrátiť, prípadne ako a kde nájsť podpornú skupinu.

Amputácia

Tu by sme vás radi informovali o tom, čo znamená pojem amputácia, aké rôzne podoby môže mať a prečo je niekedy amputácia nevyhnutná.

Čo znamená pojem amputácia a možné dôvody amputácie

Pod pojmom amputácia rozumieme chirurgické prerušenie kosti v zdravom tkanive alebo oddelenie časti tela v kĺbe (exartikulácia).

Takýto zákrok je nutný, ak nemožno očakávať zlepšenie stavu časti tela postihnutej ochorením a tento stav ohrozuje života pacienta. Medzi príčiny sa radia poruchy krvného obehu, infekcie, traumatické zranenia, rakovinové ochorenia alebo vrodené deformity končatín.

Vo vyššie spomenutých prípadoch býva potreba amputácie známa nejaký čas vopred. V niektorých prípadoch však nutnosť amputácie nemožno vôbec predvídať, napríklad v dôsledku vážnych traumatických zranení po nehodách.

Čo znamená pojem amputačná úroveň?

Pojem amputačná úroveň označuje miesto, v ktorom došlo k amputácii časti tela. Okrem iného sa amputačná úroveň používa pri výbere vhodnej protézy pre konkrétneho pacienta.

Viac

Po amputácii

Bezprostredne po operácii je potrebné sústrediť pozornosť na vaše zotavenie a zhojenie kýpťa. Obe sú dôležité na to, aby ste čo najskôr mohli začať rehabilitovať a byť vybavený protézou.

Čo vás čaká po amputácii?

Po amputácii sa na kýpeť aplikujú obväzy (bandáže) urýchľujúce hojenie rany. Hlavným cieľom je rýchle zhojenie chirurgickej rany a príprava kýpťa na budúcu protézu.

Počiatočná pooperačná fáza sa sústreďuje na tri liečebné ciele: Mali by ste pokiaľ možno pociťovať iba miernu alebo žiadnu bolesť, váš kýpeť by mal získať schopnosť zaťaženia a kýpeť by ste mali optimálne rozhýbať vo všetkých smeroch.

Pre dosiahnutie všetkých týchto cieľov je potrebné, aby vám váš lekár alebo fyzioterapeut ukázal niektoré úkony dôležité práve po operácii: Správne polohovanie na lôžku, aby nedochádzalo ku skráteniu a stuhnutiu svalstva a kĺbu v blízkosti kýpťa, pravidelné dychové cvičenia a ľahký pohyb a pohybové cvičenia. Tieto opatrenia pomôžu zabezpečiť, že budete môcť byť čo najskôr a bez problémov vybavený protézou, a vrátite sa tak späť k pohybu a vašim aktivitám.

Správne polohovanie

Bezprostredne po operácii pravdepodobne nebudete schopní pokojne ležať dlhšiu dobu, ani sa sami na lôžku otočiť. Pomôcť by vám mal ošetrovateľský personál a niekoľkokrát denne by mal zmeniť vaše polohovanie. Polohovanie je veľmi dôležité, pretože zabezpečuje zmierňovanie bolesti a predchádza vzniku otlakov, či dokonca preležanín. Správna poloha tela je veľmi dôležitá aj z hľadiska vašej pohyblivosti.

Hojenie rany na kýpti

Keď sa preberiete po anestézii, kýpeť budete mať zrejme už obviazaný jednoduchým obväzom alebo znehybnený pomocou sadry, a môže z neho vychádzať tenká hadička. Táto drenážna hadička bola na konci operácie vložená do rany, aby odvádzala z rany tekutinu a krv. Táto takzvaná drenáž vám bude v priebehu procesu hojenia z rany odstránená.

Vo väčšine prípadov sa amputačná rana uzavrie v priebehu troch až štyroch týždňov a vytvorí sa jazva. No aj keď sa navonok zdá, že sa jazva dobre zhojila a mierne sa mení už iba farba tkaniva jazvy, celý proces hojenia jazvy trvá omnoho dlhšie. Trvá približne rok a pol, kým sa aj pod pokožkou všetko dokonale zhojí.

Obrovský význam v tomto období má intenzívna starostlivosť o kýpeť (kompresívna terapia a krémovanie), ktorá má za cieľ zabezpečiť, že tkanivo jazvy zostane mäkké a pružné a súčasne získa odolnosť. Táto vlastnosť je pre používanie protézy nevyhnutná.

Počiatočná kompresia kýpťa

Po operácii je možné očakávať počiatočný opuch tkaniva kýpťa. Tento opuch (edém) je normálnou reakciou na operáciu. Väčšinou po približne týždni ustúpi.

V období po amputácii sa na väčšinu povrchu kýpťa aplikuje tlak pomocou elastických obväzov, kompresívnych pančúch alebo iných zdravotníckych pomôcok. Cieľom kompresívnej terapie je zmierniť opuch kýpťa a tvarovať kýpeť pre následný proces vybavenia protézou. Táto terapia je veľmi dôležitá, pretože výrazný opuch kýpťa by spomalil hojenie rany a tiež by trvalo dlhšie, kým by kýpeť dosiahol svoj finálny tvar a mohol byť vybavený protézou. Kompresia zároveň podporuje prekrvenie kýpťa. Zmierňuje sa tak bolesť a zrýchľuje hojenie jazvy.

To, ktorý typ kýpťovej kompresívnej terapie je pre vás najvhodnejší – či elastické obväzy, kompresívne pančuchy alebo silikónový liner – závisí od použitej chirurgickej techniky, úrovne amputácie, stavu rany a konkrétnych skúseností vášho lekárskeho tímu. Na základe týchto kritérií sa zvolí pre vás najvhodnejšia metóda.

Pohybové cvičenia

Cieľom odporúčaných cvičení na posilnenie svalstva trupu, horných a dolných končatín je čo najlepšie pripraviť vaše telo na nasledujúce kroky v liečbe. Požiadajte vášho fyzioterapeuta, aby vám ukázal cvičenia na podporu zotavovania a odporučil najlepší možný tréning kĺbov priľahlých miestu amputácie. Tieto cvičenia môžete vykonávať s ľahkým závažím alebo elastickými gumami na cvičenie v ľahu, sede alebo stoji. Kýpeť by ste z cvičenia nemali vynechávať.

Tieto pohybové cvičenia pôsobia ako prevencia tuhnutia svalov a kĺbov. Oboznámte sa tiež so vzormi pohybu, ktoré zrejme takto čerstvo po amputácii ešte nepoznáte. Váš fyzioterapeut by vám ich mal ukázať a ubezpečiť sa, že ich vykonávate správne. Mal by vám tiež poradiť, ktoré cvičenia sú vhodné v ktorej fáze rehabilitácie.

Cvičenie pohyblivosti

Teraz sa môžete začať sústreďovať na vašu pohyblivosť. Samostatný sed na lôžku a presadanie na vozík vám bude spočiatku zrejme robiť ťažkosti. No s trochou cviku to čoskoro zvládnete aj sami. Váš fyzioterapeut by vám mal opäť s jednotlivými úkonmi pomôcť. Lôžka bývajú vybavené rúčkami alebo držadlami, ktorými si môžete pomôcť. Čoskoro sa aj po prvý krát postavíte. Keďže vám však bude chýbať známa hmotnosť amputovanej končatiny, ktorú ste doteraz používali na vyvažovanie, nebuďte prekvapení, ak na začiatku narazíte na problémy s rovnováhou. Chodítko alebo pomôcka na chôdzu vám spočiatku môže pomôcť udržovať rovnováhu.

Počiatočné a dočasné vybavenie

V niektorých prípadoch môžete byť vybavení počiatočnou protézou už v krátkej dobe po amputácii. Takáto protéza umožňuje čiastočné zaťažovanie kýpťa a zahájenie nácviku chôdze už relatívne skoro. Dočasnou protézou môžete byť vybavení už približne desať dní od amputácie. Takáto protéza však nie je vhodná pre všetky úrovne amputácie. Váš ošetrujúci lekár, fyzioterapeut a ortopedický technik spolu rozhodnú, či je táto možnosť pre vás vhodná. Ak je u vás takéto skoré vybavenie možné, potom za niekoľko týždňov dostanete novú protézu. Túto takzvanú prechodnú protézu pre vás individuálne vyhotoví váš ortopedický technik. Je vhodná na počiatočný nácvik chôdze a stoja.

Kompresívna terapia

Po operácii je možné očakávať počiatočný opuch tkaniva kýpťa. Tento opuch je normálnou reakciou na operáciu. Je možné ho zmierniť aplikovaním rovnomerného tlaku po celom povrchu kýpťa.

Viac

Rehabilitácia

Rehabilitácia

Ak sa rana na kýpti dobre hojí, je možné niekoľko týždňov po operácii zahájiť fázu rehabilitácie. Vo väčšine prípadov trvá približne šesť mesiacov.

Viac