Amputačná úroveň

Pojem amputačná úroveň označuje miesto, v ktorom došlo k amputácii časti tela. Okrem iného sa amputačná úroveň používa pri výbere vhodnej protézy pre konkrétneho pacienta.

O úrovni amputácie rozhodne lekár pred operáciou po zohľadnení dôvodu amputácie. V prípade plánovaného zákroku sa lekár zvyčajne radí aj s ortopedickým technikom, aby pre daného pacienta určili čo najvhodnejšiu amputačnú úroveň pre následné vybavenie protézou.


Amputácia chodidla

V oblasti chodidla existuje viac ako dvanásť rôznych amputačných úrovní. Počnúc amputáciami prstov na nohe, cez amputácie v predpriehlavku, až po amputácie v oblasti priehlavku.

Protézové vybavenie je možné pomocou silikónových protéz.

Transtibiálna amputácia (amputácia pod kolenom)

Pri transtibiálnej amputácii, čo je amputácia v oblasti predkolenia, dochádza k prerušeniu holennej kosti a píšťaly.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický poťah, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Exartikulácia v kolene

Exartikulácia v kolene znamená preťatie dolnej končatiny v kolennom kĺbe. Stehno zostáva úplne zachované.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický poťah, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Transfemorálna amputácia (stehenná amputácia)

Pri transfemorálnej amputácii, čo je amputácia v oblasti stehna, dochádza k prerušeniu stehennej kosti (femuru).

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický poťah, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Exartikulácia v bedrovom kĺbe

Pod pojmom exartikulácia v bedrovom kĺbe rozumieme amputáciu vykonanú v oblasti bedrového kĺbu. Pri tomto type amputácie musí používateľ protézu následne ovládať panvou.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, bedrového kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický poťah, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Hemipelvektómia

V prípade hemipelvektómie je amputovaná celá dolná končatina a časti panvy až po krížovú kosť. Pri tomto type amputácie musí používateľ protézu následne ovládať panvou.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, bedrového kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický poťah, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.