Technická terminológia pre protetiku dolných končatín

Adaptér


Adaptér je stavebný komponent protézy, ktorý slúži na spojenie viacerých funkčných komponentov, akými sú napríklad koleno alebo chodidlo.

Pomôcka pri nasadzovaní


Pomôcka pri nasadzovaní je akási naťahovacia pančucha, ktorá uľahčuje nasadzovanie protézy. Natiahne sa na kýpeť, a ten sa potom ľahšie vsunie do protézového lôžka.

Bionický kolenný kĺb


Tento plne mikroprocesorovo riadený systém kolenného kĺbu umožňuje absolútne intuitívne používanie protézy. Množstvo vstavaných senzorov a komplexná meracia technika kontinuálne čo najpresnejšie určuje správne nastavenie kolenného kĺbu. Bionické systémy kolenných kĺbov podporujú takmer fyziologický obraz chôdze a prinášajú tak úľavu celému pohybovému aparátu.

Bouncing


Pojem Bouncing označuje flexiu pod záťažou proti tlmiacemu odporu v špecifickom uhlovom rozsahu.

Karbónové protézové chodidlo


Karbón je veľmi ľahký a pevný materiál. Je vysoko flexibilný a má výrazný pružiaci účinok. Protézové chodidlo vyrobené primárne z karbónového vlákna je preto veľmi ľahké. Používateľom prináša pri chôdzi výhodu vysokého návratu energie.

Otočný adaptér


Otočný adaptér je protézový komponent, ktorý používateľovi umožňuje otočenie predkolenia z prirodzenej polohy smerom nahor. Môže to pomôcť v mnohých situáciách, napríklad pri obúvaní topánok.

Liner


Liner je kýpťový návlek podobný pančuche, ktorý tvorí akoby "druhú vrstvu kože" medzi pohyblivými mäkkými tkanivami kýpťa a tvrdým materiálom lôžka. Slúži ako mäkká ochrana chúlostivých a na tlak citlivých oblastí kýpťa a spája kýpeť s protézou. Výber správneho linera je kľúčom k tomu, aby protéza dobre sedela a pohodlne sa nosila. Pre záruku optimálnej spoľahlivosti a komfortu je potrebné liner skombinovať so správnym systémom zámku, ktorý zabezpečí dobré uchytenie lôžka na kýpti.

Mikroprocesorom riadený systém kolenného kĺbu


U tohto systému protézového kolenného kĺbu rozpoznáva mikroprocesor pomocou komplexných senzorov aktuálny vzor pohybu a protézu tomu v reálnom čase správne prispôsobuje. Riadi švihovú aj stojnú fázu, takže používateľ sa môže na protézový kolenný kĺb vždy úplne spoľahnúť.

Protézové chodidlo


Protézové chodidlo je umelé chodidlo, ktoré nahrádza chodidlo fyziologické. Vždy spĺňa špecifický funkčný účel a vyberá sa pre každého používateľa individuálne podľa jeho stupňa aktivity. Protézové chodidlo má tvar prirodzeného chodidla.

Protézový kolenný kĺb


Protézový kolenný kĺb je umelý kolenný kĺb, ktorý slúži ako funkčná náhrada fyziologického kolena. Rôzne kolenné kĺby spĺňajú individuálne požiadavky v závislosti od mobility konkrétneho používateľa. Odporúčame nášho pomocníka pri výbere správneho kolenného kĺbu KneeSelect.

Lôžko


Protézové lôžko tvorí spojenie medzi vaším kýpťom a protézou a plní jednu dôležitú funkciu: zabezpečuje optimálne uchytenie a dobré uloženie kýpťa v protéze – čo je rozhodujúcim faktorom pre prijatie protézy a komfort používateľa. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa každé lôžko vyrába individuálne na mieru – pri zohľadnení tvaru kýpťa a stupňa aktivity používateľa.

Švihová fáza


Švihová fáza je moment, kedy počas chôdze dochádza k voľnému prešvihnutiu chodidla.

Stojná fáza


Stojná fáza je moment, kedy používateľ stojí úplne vzpriamene a končatinu plne zaťažuje bez toho, aby sa hýbal dopredu alebo dozadu.

Torzný adaptér


Torzný adaptér umožňuje rotačný pohyb protézy bez potreby hýbať s chodidlom. Inštaluje sa nad protézové chodidlo.

Podtlakový systém


Podtlakový systém je vákuový systém, ktorý vytvára medzi kýpťom, kýpťovým návlekom a lôžkom stav podtlaku buď princípom aktívneho pôsobenia (systémová pumpa), alebo princípom pasívneho pôsobenia (piestový pohyb kýpťa). Cieľom je zabezpečenie dobrého uchytenia a spoľahlivého spojenia protézy s telom používateľa.

Yielding (Dotlmenie flexie)


Pojem Yielding označuje flexiu pod záťažou proti tlmiacemu odporu bez obmedzenia uhlového rozsahu.

Stupeň aktivity


V procese vášho vybavenia protézou zohráva váš stupeň aktivity dôležitú úlohu. Z tohto dôvodu bol v technickej ortopédii vyvinutý nasledujúci systém stupňov aktivity:

Nízky stupeň aktivity


Nízky stupeň aktivity majú používatelia chodiaci prevažne v interiéri. Sú schopní prekonať krátke vzdialenosti, po rovnom povrchu, nízkou rýchlosťou.

Stredný stupeň aktivity


Stredný stupeň aktivity majú používatelia chodiaci v obmedzenej miere aj v exteriéri. Sú schopní chôdze na nerovnom povrchu a prekonávania nízkych prekážok, ako obrubníky a schody.

Vysoký stupeň aktivity


Vysoký stupeň mobility majú používatelia chodiaci v exteriéri bez obmedzení. Sú schopní chôdze na takmer akomkoľvek povrchu, pri rôznych rýchlostiach a prekonávania väčších vzdialeností. Zvládnu zdolať väčšinu prekážok, zúčastňujú sa pracovných, ako aj liečebných a iných aktivít.

Veľmi vysoký stupeň aktivity


Používatelia chodiaci v exteriéri bez obmedzení so zvlášť vysokými nárokmi, ktorí chcú byť schopní so svojou protézou zdolávať náročné výzvy v športe, pracovnom živote alebo voľnom čase.