Technická terminológia pre protetiku horných končatín

Abdukcia


Tento pojem sa vo všeobecnosti používa pre pohyby smerujúce od stredu tela. V protetike ruky sa ním označuje pohyb prstov od seba (otváranie ruky), roztváranie alebo rozťahovanie prstov.

Addukcia


Pohyb smerom k stredu tela. V protetike ruky sa ním označuje pohyb prstov k sebe (zatváranie ruky).

ADL (activities of daily living - aktivity bežného života)


Medzi aktivity bežného života patrí napríklad obliekanie, jedenie, spánok, návšteva toalety.

Amputácia


Pod pojmom amputácia rozumieme chirurgické prerušenie kosti v zdravom tkanive alebo oddelenie časti tela v kĺbe (exartikulácia). Existuje niekoľko amputačných úrovní.

Amputačná úroveň


Amputačná úroveň je miesto (výška), v ktorom došlo k prerušeniu časti tela. Amputačné úrovne hornej končatiny sú:

 • Amputácia prsta/palca
 • Čiastočná amputácia ruky
 • Transkarpálna/karpálna amputácia
 • Exartikulácia v zápästí
 • Amputácia predlaktia (transradiálna amputácia)
 • Exartikulácia v lakti
 • Amputácia ramena (transhumerálna amputácia)
 • Exartikulácia v ramennom kĺbe a intertorakoskapulárna amputácia (amputácia ramenného pletenca)

Systém Axon-Bus


Výraz "Axon-Bus" označuje jednotný štandard pre komunikáciu medzi protézovými komponentmi. Axon-Bus však zároveň tvorí aj autonómny protézový systém. Jeho najdôležitejším komponentom je ruka Michelangelo. Svojim používateľom ruka prináša výhodu rozšírenej funkčnosti.

Bilaterálny


Obojstranný, na oboch stranách, napr. obojstranné postihnutie horných alebo dolných končatín.

Digitálna komunikácia protézových komponentov


Ide o druh komunikácie medzi protézovými komponentmi. Medzi jej výhody patrí:

 • Vysoká odolnosť voči rušeniu
 • Rýchly a bezpečný prenos dát

Digitálne riadenie protézy


Rýchlosť protézy, napr. pri otváraní alebo zatváraní, otáčaní, zdvíhaní a spúšťaní je možné meniť.

Dysmélia


Vrodená vývojová porucha, pri ktorej rozlišujeme nasledujúce stupne:

 • Amélia: absencia celej končatiny.
 • Fokomélia - ruka alebo jej časti vyrastajú priamo z ramena.
 • Ektromélia: chýba časť dĺžky dlhej kosti, ruka zostáva zachovaná (porucha dĺžky).
 • Peromélia - absencia časti hornej končatiny.

Hybridné protézy


Pri hybridných protézach sa súčasne kombinujú vždy dve odlišné technológie. Napríklad ramenná protéza môže byť kombináciou protézy s elektrickým pohonom (myoruka) a protézy ovládanej vlastnou silou pacienta (lakťový kĺb). Otváranie a zatváranie ruky je poháňané externe elektricky (a ovládané prostredníctvom myosignálov), pričom k flexii a extenzii predlaktia dochádza za pomoci ťahovej bandáže na protéze vlastnou silou.

Integrálny systém batérie


Trvalo zabudovaná batéria, ktorá sa pri nabíjaní nevyberá.

Kontralaterálny


Strana ležiaca oproti postihnutej strane.

Lock systém


Systém zámku s tŕňom a pripojovacou jednotkou, ktorý slúži na spojenie linera (návleku) a protézy.

Liner


Liner je kýpťový návlek podobný pančuche, ktorý tvorí akoby "druhú vrstvu kože" medzi pohyblivými mäkkými tkanivami kýpťa a tvrdým materiálom lôžka. Slúži ako mäkká ochrana chúlostivých a na tlak citlivých oblastí kýpťa a spája kýpeť s protézou. Linery veľmi tesne priliehajú, a musia teda byť príjemné na pokožku, no aj dosť pevné, aby nedochádzalo k ich naťahovaniu. Linery pre horné končatiny poskytujú vysoký komfort pri nosení a spoľahlivé upevnenie protézy.

Myoelektrické protézy horných končatín


Myoelektrické protézy sú protézy, ktoré ovláda vonkajšia sila. Pri každej kontrakcii svalstva vzniká na povrchu kýpťa elektrické napätie, ktoré sa využíva na ovládanie elektricky poháňanej protézy.

Pasívne protézy horných končatín


Pasívne protézy horných končatín slúžia na obnovenie vonkajšieho vzhľadu a uprednostňujú ich používatelia, pre ktorých je ich zovňajšok obzvlášť dôležitý. Funkčné možnosti týchto protéz sú však do veľkej miery obmedzené na pridržiavanie pri uchopení predmetov.

Proporcionálny


Sila a rýchlosť úchopu sa úmerne prispôsobujú rôznej sile svalových signálov.

Propriocepcia


Spätná väzba z receptorov v tkanivách (koži, svaloch, kĺbových puzdrách, šľachách).

Supinácia


Rotácia ruky smerom von otočením predlaktia tak, že po rotácii sú vretenná a lakťová kosť paralelne vedľa seba. Pri visiacom predlaktí dlaň smeruje dopredu (pri chodidlách: zodvihnutie vnútorného okraja chodidla pri súčasnom spustení vonkajšieho okraja chodidla nadol).

Skúšobná protéza


Protéza, ktorá je určená na vyskúšanie tvaru lôžka, objemu, funkcie a stavby finálnej protézy.

Ťahom ovládaná protéza hornej končatiny


Ťahom ovládané protézy horných končatín patria medzi protézy ovládané vlastnou silou. Ide pritom o tzv. aktívne úchopové ruky, u ktorých funkciu protézy riadi vlastná sila napr. kýpťa a/alebo ramenného pletenca používateľa. Pohyby sa iniciujú pomocou ťahovej bandáže na protéze.