Vybavenie protézou

Po amputácii by mal začať proces vášho vybavenia protézou, ktorá bude optimálne spĺňať vaše potreby. To, ktoré protézy vo vašom prípade prichádzajú do úvahy, závisí od viacerých faktorov.

K faktorom ovplyvňujúcim výber protézy vhodnej pre konkrétneho používateľa patrí celkový fyzický stav a zdravie, úroveň amputácie, požiadavky kladené na protézu a pracovné a súkromné prostredie. Váš ortopedický technik vám vo všetkých týchto aspektoch poradí a v spolupráci s vami vyberie najvhodnejšiu protézu a príslušné komponenty.


Protézy

Rovnako ako v iných oblastiach medicínskej techniky zakladá sa aj ďalší vývoj protéz na prirodzenom vzore. Moderné protézy na vysokej technickej úrovni sa tomuto vzoru postupne približujú. Citové vnímanie u ľudí tu predstavuje zvláštnu výzvu, pretože je veľmi ťažké ho napodobniť. Protéza však aj tak plní množstvo nenahraditeľných funkcií: Z veľkej časti obnovuje vašu pohyblivosť a pomáha vám zvládať bežný život bez cudzej pomoci. Nosením protézy predchádzate ťažkostiam s držaním tela a poruchám rovnováhy v dôsledku chýbajúcej váhy amputovanej končatiny. Používaním protézy zároveň nedochádza k preťažovaniu vašej zdravej končatiny, ktoré by z dlhodobého hľadiska určite prinieslo problémy.

Váš ortopedický technik

Proces vášho vybavenia finálnou protézou začína po zahojení kýpťa amputovanej končatiny a vašom návrate do dobrej fyzickej kondície. Ešte predtým však váš ortopedický technik začne tým, že vám položí niekoľko otázok, aby čo najlepšie spoznal vaše potreby a želania. Krátko po amputácii vám tiež skontroluje kýpeť, aby zistil, či je vo vašom prípade možná prechodná protéza. Ak si to želáte alebo to ortopedický technik považuje za potrebné, môže vás v procese vybavovania protézou sprevádzať aj lekár.

Po úvodnom vyšetrení vám ortopedický technik predstaví rôzne možnosti a jednotlivo ich s vami preberie. Tri najdôležitejšie oblasti sú tu:

Výber komponentov

Protézové lôžko

Stavba protézy

Všetky tri oblasti je potrebné dôkladne prebrať, aby výsledok spĺňal vaše očakávania a tiež očakávania rehabilitačného tímu. Teraz môže začať proces vášho vybavenia protézovým lôžkom a ortopedický technik vyberie pomocou systému Mobis® vhodné protézové komponenty. Protézu je následne možné dokončiť, teda dôjde k výrobe vašej finálnej protézy a jej vybavenie príslušným kozmetickým poťahom.

Stavba protézy

Keď sa po niekoľkých skúškach dosiahne dokonale sediaci tvar lôžka a boli vybrané protézové komponenty, zostaví sa z lôžka a komponentov protéza. Proces stavby protézy sa u jednotlivých pacientov líši, pretože svoju rolu zohrávajú napríklad aj držanie tela a telesná výška.

Ortopedický technik pri stavbe protézy vychádza z výsledkov vyšetrení a existujúcich pravidiel pre stavbu protéz.

Keď je protéza hotová nasledujú ďalšie skúšky. Pomocou zariadenia známeho pod názvom L.A.S.A.R. Posture skontroluje ortopedický technik správnosť stavby protézy a nastaví ju presne podľa vašich požiadaviek. Potom môžete s vašou novou protézou urobiť prvé kroky.