Informácie pre ľudí po amputácii, ich rodiny a priateľov


Najdôležitejším cieľom celej vašej liečby - od operácie po rehabilitáciu, až po vybavenie protézou - je pomôcť vám dosiahnuť čo najväčšiu funkčnosť a mobilitu, aby ste mohli žiť aktívnym životom.

Amputácia dolnej končatiny

Viac informácií môže pomôcť vám a vašim blízkym urobiť rozhodnutia, ktoré pomôžu zlepšiť vašu nezávislosť.

viac