Informácie pre ľudí po amputácii dolných končatín a ich rodiny

Nasledujúce stránky ponúkajú množstvo informácií o tom, čo možno očakávať pred, počas a po amputácii.

Najdôležitejším cieľom celej liečby - od operácie po rehabilitáciu, až po vybavenie protézou - je obnoviť vašu mobilitu.

Váš terapeutický tím, ktorý zahŕňa vašich lekárov, terapeutov, ortopedických technikov - a samozrejme vás a vašich blízkych - vám pomôže dosiahnuť čo najväčšiu nezávislosť, aby ste mohli viesť aktívny a mobilný život. V priemere trvá tento rehabilitačný proces medzi dvoma až šiestimi mesiacmi, no tento proces môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, vrátane úrovne vašej motivácie a toho, ako dobre vám sadne protéza.

Odporúčania týkajúce sa vašej liečby a rehabilitácie sú uvedené nižšie. Prednosť však majú pokyny vášho rehabilitačného tímu, lebo oní sú tí, ktorí sú schopní najlepšie vyhodnotiť vašu individuálnu situáciu.


Pred amputáciou

Či ste sa už o operácii dozvedeli predtým, alebo ste to práve zistili, vedzte, že v tom nie ste sami . Váš ošetrovateľský tím je tu preto, aby vás podporil, odpovedal na vaše otázky - a našiel pre vás to najlepšie riešenie.

Vstupné vyšetrenia

Vstupné vyšetrenia

Ak máte podstúpiť plánovanú amputáciu, budete niekoľkokrát pred operáciou podrobení rôznym vyšetreniam. Vaši lekári vám vysvetlia, čo sa bude diať počas operácie aj po nej. Samozrejme, ak ste mali vážny úraz, všetky rozhovory sa uskutočnia až po operácii.

Počas týchto diskusií, budete mať možnosť pýtať sa na rôzne otázky, hlavne tie, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Je dobré napísať si dopredu všetky otázky, ktoré sa chcete opýtať, aby ste na nič nezabudli. Neostýchajte sa opýtať čokoľvek vás zaujíma, lekári sú tu pre vás aby vám všetko detailne objasnili.

Cielená príprava

Cielená príprava

Ak je to možné, mali by ste začať s terapeutickými cvičeniami, ktoré sa používajú po zákroku ešte pred vašou operáciou. Týmto môžete začať posilňovať svaly. Taktiež je dobré začať cvičiť správne sa premiestňovať z postele na invalidný vozík. Včasné nacvičovanie takýchto aktivít vám môže podstatne uľahčiť pooperačné obdobie. Spýtajte sa svojho lekára a fyzioterapeuta, ktoré cviky sú pre vás najvhodnejšie.

Je tiež dobré porozprávať sa s ortopedickým technikom ešte pred amputáciou o tom, ktoré typy protéz by pre vás mohli byť najvhodnejšie.

Psychologická podpora

Psychologická podpora

Amputácia je obrovská zmena vo vašom živote, a preto by mohlo byť pre vás užitočné navštíviť psychológa. Odborná konzultácia vám môže pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov alebo obáv, a zároveň odľahčiť vašich priateľov a rodinu, tak isto aj seba samého od tohto zložitého psychologického procesu.

Rozhovory s inými pacientmi po amputácii

Rozhovory s inými pacientmi po amputácii

Taktiež odporúčame podeliť sa so skúsenosťami s ostatnými ľuďmi, ktorí tak isto podstúpili amputáciu. Je dobré si vypočuť, ako ostatní riešia túto situáciu, a v mnohých prípadoch budú schopní poradiť vám s mnohými vecami, od správneho používania vašej protézy po správne nasadenie. Porozprávajte sa so svojím terapeutickým tímom o tom, ako čo najlepšie nadviazať kontakt s partnerskými podpornými skupinami.

Amputácia

Zistite viac o tom, čo znamená „amputácia“, vrátane typov amputácie a možných príčin amputácie.

Čo znamená „amputácia“ a prečo sa robí?

Chirurgická amputácia môže byť nevyhnutná, ak sa neočakáva, že sa zranená alebo chorá končatina uzdraví a ak je tým ohrozený život pacienta. Možné príčiny zahŕňajú problémy s krvným obehom, infekcie, nehody, rakovinu alebo vrodenú malformáciu končatiny. V týchto prípadoch sa už dopredu vie, že amputácia bude nevyhnutná. Na rozdiel od týchto prípadov, je niekedy potrebné amputovať nečakane, napríklad z dôvodu vážneho zranenia po nehode.

Čo znamená amputačná úroveň

Čo znamená amputačná úroveň?

Pojem amputačná úroveň označuje miesto, v ktorom došlo k amputácii časti tela. Okrem iného sa amputačná úroveň používa pri výbere vhodnej protézy pre konkrétneho pacienta.

O úrovni amputácie rozhodne lekár pred operáciou po zohľadnení dôvodu amputácie. V prípade plánovaného zákroku sa lekár zvyčajne radí aj s ortopedickým technikom, aby pre daného pacienta určili čo najvhodnejšiu amputačnú úroveň pre následné vybavenie protézou.

Amputácia chodidla

Amputácia v chodidle

V oblasti chodidla existuje viac ako dvanásť rôznych amputačných úrovní. Počnúc amputáciami prstov na nohe, cez amputácie v predpriehlavku, až po amputácie v oblasti priehlavku.

Vybavenie protézou je možné pomocou silikónových protéz.

Transtibiálna amputácia

Amputácia pod kolenom (Transtibiálna amputácia)

Pri transtibiálnej amputácii, čo je amputácia v oblasti predkolenia, dochádza k prerušeniu holennej kosti a píšťaly.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický kryt, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Exartikulácia v kolene

Amputácia stredom kolena (Exartikulácia v kolennom kĺbe)

Exartikulácia v kolene znamená preťatie dolnej končatiny v kolennom kĺbe. Stehno zostáva úplne zachované.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický kryt, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Tranfemorálna amputácia (stehenná amputácia)

Stehenná amputácia (Transfemorálna amputácia)

Pri transfemorálnej amputácii, čo je amputácia v oblasti stehna, dochádza k prerušeniu stehennej kosti (femuru).

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický poťah, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Exartikulácia v bedrovom kĺbe

Amputácia v bedrovom kĺbe (Exartikulácia v bedrovom kĺbe)

Pod pojmom exartikulácia v bedrovom kĺbe rozumieme amputáciu vykonanú v oblasti bedrového kĺbu. Pri tomto type amputácie musí používateľ protézu následne ovládať panvou.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, bedrového kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický kryt, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Hemipelvektómia

Amputácia v oblasti panvy (Hemipelvektómia)

V prípade hemipelvektómie je amputovaná celá dolná končatina a časti panvy až po krížovú kosť. Pri tomto type amputácie musí používateľ protézu následne ovládať panvou.

Protézové vybavenie sa v tomto prípade skladá z protézového chodidla, kolenného kĺbu, bedrového kĺbu, adaptérov a spojovacích prvkov k protézovému lôžku. Lôžko je komponent, ktorý zabezpečuje uchytenie protézy na kýpti.

Na protézu je možné natiahnuť ešte takzvaný kozmetický kryt, vďaka ktorému nebude protéza na prvý pohľad nápadná.

Po amputácii

Bezprostredne po operácii je potrebné sústrediť pozornosť na vaše zotavenie a zahojenie kýpťa. Obe sú dôležité na to, aby ste čo najskôr mohli začať rehabilitovať a byť vybavený protézou.

Čo vás čaká po amputácii

Čo vás čaká po amputácii

Po amputácii sa na kýpeť aplikujú obväzy (bandáže) urýchľujúce hojenie rany. Hlavným cieľom je rýchle zahojenie chirurgickej rany a príprava kýpťa na budúcu protézu.

Počiatočná pooperačná fáza sa sústreďuje na tri liečebné ciele: Mali by ste, pokiaľ možno pociťovať iba miernu alebo žiadnu bolesť, váš kýpeť by mal získať schopnosť zaťaženia a kýpeť by ste mali optimálne rozhýbať vo všetkých smeroch.

Pre dosiahnutie všetkých týchto cieľov je potrebné, aby vám váš lekár alebo fyzioterapeut ukázal niektoré úkony dôležité práve po operácii: správne polohovanie na lôžku, aby nedochádzalo ku skráteniu a stuhnutiu svalstva a kĺbu v blízkosti kýpťa, pravidelné dychové cvičenia a ľahký pohyb a pohybové cvičenia. Tieto opatrenia pomôžu zabezpečiť, že budete môcť byť čo najskôr a bez problémov vybavený protézou a vrátite sa tak späť k pohybu a vašim aktivitám.

Správne polohovanie

Správne polohovanie

Bezprostredne po operácii pravdepodobne nebudete schopní pokojne ležať dlhšiu dobu, ani sa sami na lôžku otočiť. Pomôcť by vám mal ošetrovateľský personál a niekoľkokrát denne by mal zmeniť vaše polohovanie. Polohovanie je veľmi dôležité, pretože zabezpečuje zmierňovanie bolesti a predchádza vzniku otlakov, či dokonca preležanín. Správna poloha tela je veľmi dôležitá aj z hľadiska vašej pohyblivosti.

Hojenie rany na kýpti

Hojenie rany na kýpti

Keď sa preberiete po anestézii, kýpeť budete mať zrejme už obviazaný jednoduchým obväzom alebo znehybnený pomocou sadry, a môže z neho vychádzať tenká hadička. Táto drenážna hadička bola na konci operácie vložená do rany, aby odvádzala z rany tekutinu a krv. Táto drenáž vám bude v priebehu procesu hojenia z rany odstránená.

Vo väčšine prípadov sa amputačná rana uzavrie v priebehu troch až štyroch týždňov a vytvorí sa jazva. Aj keď sa navonok zdá, že sa jazva dobre zhojila a mierne sa mení už iba farba tkaniva jazvy, celý proces hojenia jazvy trvá omnoho dlhšie. Trvá približne rok a pol, kým sa aj pod pokožkou všetko dokonale zahojí.

Obrovský význam v tomto období má intenzívna starostlivosť o kýpeť (kompresívna terapia a krémovanie), ktorá má za cieľ zabezpečiť, že tkanivo jazvy zostane mäkké a pružné a súčasne získa odolnosť. Táto vlastnosť je pre používanie protézy nevyhnutná.

Kompresívna terapia

Kompresívna terapia

Po amputácii je možné očakávať počiatočný opuch tkaniva kýpťa. Tento opuch (edém) je normálnou reakciou na operáciu. Je možné ho zmierniť aplikovaním rovnomerného tlaku po celom povrchu kýpťa.

Cieľom kompresívnej terapie je zmierniť rozsah opuchu kýpťa a tvarovať kýpeť pre následný proces vybavenia protézou. Kompresia kýpťa tiež uľahčuje a zrýchľuje proces vybavovania protézou. Kompresívna terapia navyše podporuje prekrvenie kýpťa. Zmierňuje sa tak bolesť a zrýchľuje hojenie jazvy.

Pri kompresívnej terapii sa používajú rôzne techniky: kýpeť sa obviaže elastickým obväzom, alebo sa použijú kompresívne pančuchy či prefabrikovaný silikónový návlek, známy tiež ako silikónový kýpťový návlek (liner).

Obväzy

Obväzy

Po odstránení obväzov na ochranu rany alebo kýpťovej sadry sa s použitím špeciálnej bandážovacej techniky začína obväzovanie kýpťa kompresnými obväzmi. Prvých niekoľko dní až týždňov po operácii vám bude kýpeť bandážovať váš fyzioterapeut alebo ošetrovateľský personál. Tento na prvý pohľad komplikovaný proces kompresie pomocou elastických obväzov má tú výhodu, že obväzy je možné individuálne prispôsobiť tvaru kýpťa a úrovni amputácie.

Obväz sa často skladá, aby bolo možné skontrolovať priebeh hojenia kýpťa, ustupovanie opuchu a zmenu jazvy. Spočiatku sú tieto časové odstupy relatívne krátke – niekedy je potrebné obväz odstrániť už po pol hodine, aby bolo možné sa presvedčiť, že kýpeť nebol zabandážovaný príliš tesne alebo naopak voľne. Postupom času sa kompresívny obväz nosí čoraz dlhšie, aj niekoľko hodín, napríklad pred a po použití skúšobnej protézy.

Ošetrovateľský personál alebo lekár vám neskôr ukáže, ako si pomocou kompresného obväzu kýpeť obviažete sami. Nechajte si proces bandážovania podrobne vysvetliť, aby ste predišli chybám, ktoré by mohli zapríčiniť opätovný opuch kýpťa alebo jeho podráždenie v dôsledku záhybov na obväze alebo príliš tesného obviazania. Na upevnenie obväzu nepoužívajte kovové spony ale leukoplast. Predídete tak prípadným zraneniam.

Je tiež dôležité obväzy dôkladne čistiť. Materiál obväzov pohlcuje pot, a preto je potrebné ich každý deň prať jemným saponátom alebo mydlom. Obväzy najlepšie vysušíte tak, že ich zatočíte do uteráka, ktorý absorbuje väčšinu vlhkosti. Obväzy nesušte zavesené, ale vystreté vo vodorovnej polohe. Iba tak si uchovajú svoju elasticitu čo najdlhšie.

Kompresívne obväzy budete musieť nosiť nepretržite, až kým sa váš kýpeť dokonale nezhojí. Po ukončení procesu hojenia môžete po dohode s lekárom, ortopedickým technikom alebo fyzioterapeutom skúsiť jednu noc spať bez obväzov. Ak sa nasledujúce ráno opäť objaví výraznejší opuch kýpťa, je potrebné s kompresívnou terapiou ďalej pokračovať.

Kýpťové kompresívne pančuchy

Kýpťové kompresívne pančuchy

Kompresívne pančuchy môžu byť používané namiesto obväzov. Pančuchy sú tiež elastické a sú dostupné vo viacerých veľkostiach. Ak vám nesadne žiadna zo štandardných veľkostí, môžete si ich dať ušiť na mieru. Podobne ako pri elastických obväzoch je potrebné pančuchy každý deň prať a sušiť vystreté vo vodorovnej polohe, aby nestratili elasticitu.

Výhodou kýpťových pančúch je ich jednoduché nasadzovanie a sťahovanie. Upevniť ich môžete napríklad pomocou podväzkového pásu. Prípadne na upevnenie môžete použiť panvový pás pevne spojený s pančuchou.

Silikónové kýpťové návleky (linery)

Silikónové kýpťové návleky (linery)

Okrem elastických obväzov a kýpťových pančúch je možné kompresiu kýpťa zabezpečiť ešte pomocou silikónových kýpťových návlekov. Podobne ako kýpťové pančuchy sú aj silikónové kýpťové návleky dostupné v štandardných veľkostiach alebo vyrábané na mieru. Kýpťový návlek vyvíja rovnomerný tlak na kýpeť, čím ho správne tvaruje, pričom elastický a pokožkou dobre znášaný silikónový materiál zmäkčuje a spružňuje jazvu.

Najlepším spôsobom, ako si kýpťový návlek nasadiť, je otočiť ho naruby a rovnomerne ho zrolovať na kýpeť. Inými slovami, nesnažte sa natiahnuť si ho ako ponožku a riadne sa uistite, že sa na ňom nevytvorili žiadne záhyby a vnútri nie je zachytený vzduch.

Kýpťový návlek každý deň čistite neparfumovaným mydlom na citlivú pokožku a teplou vodou. V prípade, že sa potíte vo zvýšenej miere, mali by ste ho čistiť aj častejšie ako raz denne a prípadne použiť dezinfekčný prípravok. Nechajte si svojím ortopedickým technikom podrobne vysvetliť, ako sa o kýpťový návlek starať, a dodržujte návod na použitie.

Starostlivosť o kýpeť

Starostlivosť o kýpeť

Hoci ošetrovateľský personál a lekári spočiatku ranu čistili a menili obväzy, teraz, keď ste v rehabilitačnej fáze, sa už budete o svoj kýpeť a zdravú končatinu starať sami.

Ako sa správne starať o kýpeť

Ako sa správne starať o kýpeť

Váš terapeut vám ukáže, ako sa o kýpeť správne starať. Pre ochranu pokožky pred zdrsnením a tvorbou šupín je potrebné kýpeť ráno a večer umývať vodou a jemným mydlom (napr. Derma Clean). Potom pokožku utrite alebo ľahkými dotykmi uteráka osušte a nakrémujte. Derma Repair a Derma Prevent sú dva výrobky Ottobock zo série pre starostlivosť o pokožku špeciálne vyvinuté pre ošetrovanie namáhanej pokožky, napr. na kýpti. Krém Derma Prevent napríklad pomáha zabraňovať odreninám tým, že na pokožke vytvorí ochrannú vrstvu, a udrží ju tak mäkkú a pružnú.

V prípade, že sa na kýpti vytvoria kožné záhyby alebo vtiahnuté jazvy, je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť, aby nedošlo k infekcii. Váš rehabilitačný tím vám iste poradí. Pri starostlivosti o kýpeť je potrebné si všímať prípadné poranenia kože, otlaky a pľuzgiere. Tieto si vyžadujú lekársku starostlivosť. Zadnú stranu kýpťa si môžete prezrieť s pomocou zrkadla. Pravidelná masáž a opatrné naťahovanie jazvy je ďalším dôležitým bodom starostlivosti o kýpeť.

Je dôležité si tiež uvedomiť, že nasadzovanie protézy ráno – hneď po umytí – je často omnoho náročnejšie ako zvyčajne, pretože pokožka na kýpti pôsobením teplej vody mierne zväčší svoj objem.

Starostlivosť o zdravú končatinu

Starostlivosť o zdravú končatinu

Po amputácii, keď kýpeť ešte nie je schopný záťaže, pacient preťažuje zachovanú dolnú končatinu. Spolupráca s rehabilitačným tímom je dôležitá na to, aby nedochádzalo k tomuto preťažovaniu a tým pádom ju udržíte zdravú.

Prípravné cvičenia po zákroku

Prípravné cvičenia po zákroku

Na to aby bolo vaše telo pripravené na ďalšie kroky v liečbe, a tak isto aby ste zostali mobilní, odporúčame cviky na posilnenie svalov trupu, rúk a nôh. Váš fyzioterapeut vám ukáže cvičenia, ktoré urýchlia vaše zotavenie a precvičia kĺby v blízkosti miesta amputácie. Môžete si aj precvičiť posadiť sa z ľahu na posteli a presunúť sa na invalidný vozík.

Včasné vybavenie protézou

Včasné vybavenie protézou

V niektorých prípadoch sa môže počiatočná protéza nasadiť asi 10 dní po amputácii. Pri takomto okamžitom nasadení sa môže už zo začiatku kýpeť zaťažovať a môžu sa začať prvé cvičenia chôdze. Tento typ protézy však nie je vhodný pre všetky typy amputácie. Váš lekár, fyzioterapeut a ortopedický technik sa rozhodnú, či je to pre vás vhodné. Ak je pre vás takéto včasné vybavenie možné, dostanete privykaciu protézu, ktorá je určená na začiatočné cvičenia chôdze a státia.

Vybavenie a rehabilitácia

Rehabilitačný proces

Rehabilitačný proces

Kýpeť sa musí najprv riadne zahojiť. Po ukončení procesu hojenia, spravidla za niekoľko týždňov, môže začať fáza samotnej rehabilitácie. Tá obvykle trvá do pol roka.

O presnom začiatku intenzívnej rehabilitácie rozhodne váš ošetrovateľský tím na základe postupu vášho uzdravovania. Vo fáze rehabilitácie sa budete cielene pripravovať na nosenie protézy. Hlavným cieľom je zabezpečiť vašu maximálnu pohyblivosť a nezávislosť, aby ste v budúcnosti mohli viesť život s čo najmenším množstvom obmedzení. Pre úspech rehabilitácie je však kľúčová práve vaša aktívna spolupráca. Vaša motivácia a úroveň sebavedomia majú tiež obrovský význam.

Vybavenie protézou

Vybavenie protézou

Po amputácii by mal začať proces vášho vybavenia protézou, ktorá bude optimálne spĺňať vaše potreby. To, ktoré protézy vo vašom prípade prichádzajú do úvahy, závisí od viacerých faktorov.

K faktorom ovplyvňujúcim výber protézy vhodnej pre konkrétneho používateľa patrí celkový fyzický stav a zdravie, úroveň amputácie, požiadavky kladené na protézu a pracovné a súkromné prostredie.

Protéza z veľkej časti obnovuje vašu pohyblivosť a pomáha vám zvládať bežný život bez cudzej pomoci. Nosením protézy predchádzate ťažkostiam s držaním tela a poruchám rovnováhy v dôsledku chýbajúcej váhy amputovanej končatiny. Používaním protézy zároveň nedochádza k preťažovaniu vašej zachovanej končatiny, ktoré by z dlhodobého hľadiska určite prinieslo problémy.

Proces vášho vybavenia protézou začína po zahojení kýpťa amputovanej končatiny a vašom návrate do dobrej fyzickej kondície. Ešte predtým však váš ortopedický technik začne tým, že vám položí niekoľko otázok, aby čo najlepšie spoznal vaše potreby a želania. Krátko po amputácii vám tiež skontroluje kýpeť, aby zistil, či je vo vašom prípade možná privykacia protéza.

Privykacia protéza vám umožní začať s včasnými cvičeniami státia a chôdze. Navyše, váš ortopedický technik získa potrebnú predstavu o vašom individuálnom pohybovom profile a na základe týchto informácií bude pre vás vedieť vybrať vhodné protézové komponenty. Následne vám vhodne prispôsobí protézové lôžko a nakoniec protézu nastaví presne podľa vašich požiadaviek.

Keď sa po niekoľkých skúškach dosiahne dokonale sediaci tvar lôžka a boli vybrané protézové komponenty, zostaví sa z lôžka a komponentov protéza. Proces stavby protézy sa u jednotlivých pacientov líši, pretože svoju rolu zohrávajú napríklad aj držanie tela a telesná výška.

Funkčné možnosti protézových komponentov, ako napríklad protézových chodidiel a protézových kolenných kĺbov, sa môžu výrazne líšiť. Starostlivý výber protézových komponentov je preto veľmi dôležitý. Tieto komponenty a špeciálny nácvik ich používania hrajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní vašich individuálnych terapeutických cieľov.

Ako používať protézu

Ako používať protézu

Cieľom rehabilitačného cvičenia s fyzioterapeutom je pomôcť vám stať sa mobilným a nezávislým.

S pomocou vášho terapeuta sa naučíte protézu správne používať. Patrí k tomu správne nasadenie a sňatie protézy, stoj a sed s protézou, ako aj precvičovanie rovnováhy a chôdze.

Nasadenie a sňatie protézy

Nasadenie a sňatie protézy

Nasadenie protézy a jej sňatie bez cudzej pomoci je v bežnom živote veľmi dôležité. Aj keď vám na začiatku možno bude musieť pomôcť rodina, cieľom je, aby ste to boli schopní zvládať sami.

V závislosti od typu protézy a vlastností vášho kýpťa je viacero spôsobov, ako protézu nasadiť. Fyzioterapeut vám ukáže ten, ktorý je pre vás najvhodnejší.

Už ste sa naučili správne sa starať o kýpeť, no vaša protéza tiež potrebuje každodenné čistenie a starostlivosť. Pre odstránenie zvyškov potu kožných čiastočiek poutierajte vnútorné lôžko protézy vlhkou handrou.

Čistý povrch pomáha pri kontakte s pokožkou predchádzať jej podráždeniu. Ak nosíte kýpťový návlek, ošetrujte ho každý deň podľa návodu na použitie.

Cvičenie: Chôdza na rovnom povrchu

Cvičenie: Chôdza na rovnom povrchu

Akonáhle sa budete cítiť bezpečne používajúc svoju protézu, môžete začať s nácvikom chôdze. Zlepšíte si rovnováhu a koordináciu, naučíte sa preniesť primeranú váhu na stranu protézy udržať panvu v jednej rovine s hornou časťou tela.

Okrem toho by ste mali pokračovať v posilňovaní svalstva, pretože silné svaly sú dôležitým predpokladom stabilného držania tela pri chôdzi.

Najprv sa naučíte presunúť váhu tela používajúc bradlový chodník a stáť na jednej nohe. Musíte sa naučiť dôverovať vašej protéze a nezaťažovať ruky a zachovanú končatinu. Keď si budete sebaistí v kráčaní po bradlovom chodníku, začnete chodiť v otvorenom priestore. Keď sa presvedčíte, že kráčate v rovnobežných pruhoch, začnete chodiť v otvorenom priestore. Vaším cieľom bude postupne znižovať potrebu pomôcok na chôdzu. Môžete to dosiahnuť kombináciou použitia správnej techniky chôdze a posilnením svalov trupu.

Počas cvičenia je dôležité používať správnu techniku. Spočiatku vám pomôže váš terapeut pokým to nedokážete urobiť sami.

Cvičenie: Bezpečná chôdza po nerovnom teréne

Cvičenie: Bezpečná chôdza po nerovnom teréne

Hocikedy, počas chôdze narazíte na prekážky, ako napríklad obrubníky, schody v dome, šikmé povrchy pri vchodoch do garáže atď. Komponenty vašej protézy sú veľmi dôležité, pretože rôzne protetické kolenné kĺby si vyžadujú rôzne techniky chôdze. Správne nasmerovanie chodila alebo použitie zábradlia, môže tiež hrať dôležitú úlohu.

Cvičenie: Sadanie a vstávanie.

Cvičenie: Sadanie a vstávanie.

Po správnom nasadení a sňatí protézy, sa naučíte ako si správne sadnúť a postaviť sa.

Cvičenia sú cielené na komponenty, z ktorých bola vyrobená vaša protéza. Napríklad pri nadkolennej protéze, kde sa použil kolenný kĺb C-Leg je možné zaťažiť obe nohy, pričom sa dáte do sedacej polohy. Toto je významný faktor týkajúci sa zníženia tlaku na zachovanú končatinu, ktorý pomáha zmierniť preťaženie.

Z tohto dôvodu by ste mali preniesť váhu na obe nohy pri vstávaní a posádzaní sa.

Na stiahnutie

Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:

Amputácia, čo ďalej

Často kladené otázky

Ďalšie informácie nájdete v tejto sekcii.

Strata jednej alebo viacerých končatín vyvoláva veľa otázok. Pre tento účel sme zostavili odpovede na niektoré z najčastejšie kladených otázok.

Ak nenájdete odpoveď na vašu otázku, opýtajte sa svojho ortopedického technika, terapeuta alebo lekára. Váš rehabilitačný tím dokáže najlepšie vyhodnotiť vašu individuálnu situáciu.

 • Prečo mám bolesti v kýpti? Čo sa s tým dá urobiť?

  Po amputácii sa môžu v kýpti vyskytnúť rôzne druhy bolesti. Okrem iných, patrí sem bolesť kostí, rana, bolesť nervov alebo fantómová bolesť.

  Bolesť sa lieči zodpovedajúcim spôsobom v závislosti od príčiny (napríklad pomocou liekov, tepla / chladu alebo bandážovaním kýpťa). Porozprávajte sa so svojím terapeutickým tímom o krokoch, ktoré môžete podniknúť na zmiernenie alebo odstránenie bolesti.

 • Keď sa dotknem pokožky na mojom kýpti, mám „zvláštny“ pocit. Čo sa s tým dá urobiť?

  Po amputácii sa môžu na kýpti vyskytnúť problémy s citlivosťou. Tieto zvláštne pocity sa často po nejakej dobe upravia. Tento proces však môžete urýchliť hladením pokožky kýpťa froté uterákom alebo mäkkou kefkou. Váš terapeutický tím vám zaiste navrhne ďalšie kroky, ktoré môžete podniknúť.

 • Prečo nemôžem hneď po amputácii dostať protézu?

  Váš kýpeť po amputácii opuchne a pokožka je citlivá. Je dôležité, aby sa rana mohla „v kľude“ zahojiť.

  Na to, aby ste po amputácii mohli čo najskôr dostať protézu je nevyhnutné spolupracovať s terapeutickým tímom a dôsledne vykonávať rehabilitačné cvičenia.

 • Ako dlho bude trvať pokým úplne zvládnem protézu?

  Koľko času potrebujete na to, aby ste naplno využili potenciál svojej protézy, závisí od mnohých faktorov, vrátane dôvodu amputácie, úrovne amputácie, stavu kýpťa a vašej celkovej schopnosti.

  Vaša motivácia je tiež dôležitým faktorom. Ak sa začnete pripravovať na protetické vybavenie krátko po amputácii a neskôr budete s protézou často a intenzívne cvičiť, prispeje to k skráteniu času potrebného na dosiahnutie vašich osobných cieľov.

 • Môžem znova začať šoférovať s protézou?

  To tak isto závisí od viacerých faktorov. Porozprávajte sa s vašim terapeutickým tímom a dopravným inšpektorátom.

 • Na čo mám prihliadať pri jazdení na bicykli s protézou?

  Vaša schopnosť jazdiť na bicykli závisí od úrovne amputácie a typu protézy. V každom prípade, skúste najskôr jazdiť na stacionárnom bicykli a prejsť na klasický bicykel až po úspešnom zvládnutí stacionárneho.

 • Môžem ísť plávať s mojou protézou?

  Vaša protéza nie je vhodná na kúpanie alebo sprchovanie. Porozprávajte sa so svojím ortopedickým technikom o špecializovanej plaveckej protéze.

 • Môžem sa vrátiť späť do práce s mojou protézou?

  Či sa môžete vrátiť do práce s protézou, závisí od vášho pracovného zaradenia. Ak vykonávate prácu, ktorá je fyzicky náročná, mali by ste túto skutočnosť uviesť svojmu ortopedickému technikovi ešte pred vyrobením vašej protézy, aby sa vybrali čo najvhodnejšie komponenty.

  Ak vaša práca vyžaduje extrémne fyzickú námahu, mali by ste o tomto informovať vášho ortopedického technika ešte predtým než sa protéza vyrobí, pretože druh záťaže, ktorá na protézu pôsobí ovplyvňuje výrobu protetického lôžka a výber komponentov. Každá koncová pomôcka plní konkrétnu úlohu, ako napríklad úchopový systém (Ottobock System Greifer) alebo ruka Michelangelo.

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás, prosím.