Protézy dolných končatín

Mobilita znamená kvalitu života. Platí to v každom veku a predovšetkým u ľudí, ktorí sú po amputácii dolnej končatiny. Požiadavky na protézu sú rovnako rozmanité ako naše životy. Spoločnosť Ottobock prináša protetické riešenia, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim požiadavkám. Naše protézy vám umožnia zúčastňovať sa mnohých každodenných a rekreačných aktivít bez väčších obmedzení. Predpokladom je samozrejme protéza, ktorá spĺňa vaše individuálne potreby. Najlepšie možné protetické riešenie je možné dosiahnuť pri vzájomnej spolupráci vášho lekára, ortopedického technika a rehabilitačného tímu.


Príbehy používateľov

Moderné protézy Ottobock dokážu zachovať alebo obnoviť vašu schopnosť pohybu. Na kanáli YouTube vám predstavíme ľudí, ktorí protézu nosia a aj vďaka nej vedú aktívny život.

Príbehy používateľov na YouTube

Technické výrazy a funkcionalita protéz

Tu nájdete zrozumiteľne vysvetlené odborné výrazy z oblasti ortopedickej protetiky.

viac

Informácie pre pacientov po amputácii

Tieto informácie majú za cieľ poskytnúť vám základnú predstavu o tom, ako prebieha proces vybavenia protézou. Je to prvý krok, ktorý vám pomôže získať pocit istoty a sebadôvery pri riešení vašej novej životnej situácie.

viac