Bedrový kĺb Helix3D

Nové štandardy protetického vybavenia

Lepšia bezpečnosť, dynamika a komfort

Po technologickej stagnácii, ktorá trvala niekoľko desaťročí, prináša spoločnosť Ottobock so systémom bedrového kĺbu Helix3D nový štandard protetického vybavenia po amputáciách v bedrovej oblasti. Je vhodný pre klientov, u ktorých bola panva zachovaná (exartikulácia v bedrovom kĺbe), ale tiež pre tých, u ktorých musela byť časť panvy odstránená (hemipelvektómia).

Pri prirodzenom obraze chôdze panva rotuje a pohybuje sa v troch smeroch. Napriek tomu sme schopní pomocou príslušných kompenzačných pohybov zdravou končatinou vykročiť špičkou chodidla smerom vpred. Túto schopnosť vnútornej a vonkajšej rotácie, ktorú pacient v dôsledku amputácie stráca, nahrádza systém bedrového kĺbu Helix3D so svojou jedinečnou kĺbovou konštrukciou. Miniatúrna hydraulika integrovaná v bedrovom kĺbe riadi trojrozmerné schémy pohybu v stojnej a švihovej fáze. Vďaka tomu je priebeh pohybu výrazne fyziologickejší v porovnaní s konvenčnými systémami, ktoré bežne umožňujú iba jednorozmerné kyvadlové pohyby vpred a vzad bez dynamického riadenia.

Pyramídový adaptér

Pyramídový adaptér umožňuje individuálne prispôsobenie celej protézy dolnej končatiny. Pyramídový adaptér umožňuje ortopedickému technikovi stavbu protézy a spájanie s optimálnymi komponentmi podľa odporúčania výrobcu.

Jedinečná štruktúra kĺbu

Výsledkom jedinečnej štruktúry kĺbu je trojrozmerný pohyb: dva guľové kĺby v kombinácii s dvoma osovými kĺbmi, z ktorých jeden je v priestore vychýlený, umožňujú nútený trojrozmerný priebeh pohybu. Tým sa podporuje symetrickejší a prirodzenejší obraz chôdze.

Kombinácia pružiny a hydrauliky

Trojrozmerný charakter pohybu vo švihovej a stojnej fáze riadi integrovaná miniatúrna hydraulika spolu s polyuretánovými ťažnými pružinami. Okrem tlmiacich vlastností pre bedrovú flexiu a extenziu môže ortopedický technik individuálne nastaviť voľnú švihovú fázu, a tým aj dĺžku kroku.

Integrované ťažné pružiny z polyuretánu

Na začiatku švihovej fázy zabezpečujú mierny náklon bedrového kĺbu smerom dopredu, čím nahrádzajú chýbajúce svalstvo bedrových flexorov. Významne sa tým redukuje potreba navodzovania švihovej fázy pomocou náklonu panvy.Výhody na prvý pohľad

Individuálna dĺžka kroku

V procese prednastavenia hydraulickej jednotky môže ortopedický technik individuálne zohľadniť vašu normálnu dĺžku kroku.

Rôzne rýchlosti chôdze

Máte naponáhlo alebo ste práve na príjemnej prechádzke? Rýchlosť chôdze si určujete sami a bedrový kĺb Helix3D sa jej prispôsobí.

Veľký uhol flexie

Veľký uhol flexie je pomocou v mnohých každodenných situáciách, ako napríklad pri sedení, obúvaní topánok či nasadaní do vozidla. Pri sedení kĺb nevyčnieva z panvového lôžka, vďaka čomu pre vás bude poloha v sede pohodlná.

Prirodzenejšia chôdza s odľahčením protiľahlej strany

Pre iniciovanie bedrovej flexie pri každom ďalšom kroku musia používatelia konvenčných systémov bedrových kĺbov zodvihnúť protézu dolnej končatiny tak, že sa na protiľahlej strane postavia na špičku a neprirodzene naklonia panvu. Potreba oboch týchto pohybov sa pri používaní systému bedrového kĺbu Helix3D výrazne zníži.

Harmonický obraz chôdze

Unikátny systém riadenia bedrovej extenzie chráni pohybový aparát pred nárazmi. Priebeh pohybu je omnoho fyziologickejší, čo používateľovi šetrí energiu a prináša mu veľmi prirodzený obraz chôdze. Chrbát a kĺby navyše nie sú vystavené takej záťaži, čím sa predchádza neskorším problémom.

Striedavá chôdza dole schodmi

Pre dosiahnutie protetického vybavenia, ktoré je v súlade s vysokými požiadavkami na bezpečnosť, funkčnosť a komfort, umožňuje spoločnosť Ottobock u Helix3D výlučne kombináciu s mikroprocesorom riadenými kolennými kĺbmi C-Leg alebo Genium. Tá vám dokonca umožní zvládať chôdzu po schodoch či prekonávať malé prekážky. Získate tak výhodu bezpečnosti a dynamiky.

Funkcionalita

Technológia

Výsledkom patentovanej viacosovej štruktúry kĺbu Helix3D je trojrozmerný pohyb bedra, ktorý nahrádza prirodzenú rotáciu panvy. To napomáha symetrickému a prirodzenému obrazu chôdze. Výhodou je aj dostatočná flexia a pohodlie pri sedení vďaka maximálnej redukcii nachýlenia panvy.

Nová kombinácia pružiny a hydrauliky uľahčuje nástup švihovej fázy. Energiu nahromadenú v stojnej fáze môžete využiť na iniciovanie švihovej fázy. Nahrádza sa tým funkcia chýbajúceho bedrového svalstva, a chôdza sa tak pre vás stáva menej namáhavejšou. Nášľap v stojnej fáze je tlmený a riadený a extenzia bedrového kĺbu harmonická. Možný je tak riadený a plynulý odval chodidla na strane s protézou aj pri plnom zaťažení. Kombinácia pružiny a hydrauliky tiež umožňuje individuálne nastavenie dĺžky kroku a riadenie kyvadlových pohybov vo švihovej fáze.

Nácvik používania protézy

Po vybavení systémom bedrového kĺbu Helix 3D v kombinácii s kolenným kĺbom Genium alebo C-Leg je dôležité, aby ste sa s vašou novou protézou naučili narábať. Váš ortopedický technik v súčinnosti so špeciálne školeným terapeutom vám poskytnú podrobné inštrukcie a odporúčania. Naučíte sa zvládať naklonený terén a šikmé plochy, sadať si a prekračovať prekážky a pri tom všetkom sa budete zdokonaľovať v čo možno najfyziologickejšej chôdzi, ktorá vám šetrí energiu. Vytvoríte si tak podmienky pre najlepšie možné využitie protézy v každodennom živote.

Odporúčané protetické komponenty

U vybavenia bedrovým kĺbom Helix3D umožňuje spoločnosť Ottobock výlučne kombináciu s mikroprocesorom riadenými kolennými kĺbmi C-Leg alebo Genium. Tieto inteligentné systémy sa dokážu prispôsobiť množstvu každodenných situácií a poskytnú vám nevyhnutne potrebnú istotu, že sa na svoju protézu môžete v plnej miere spoľahnúť.

Genium

Integrované meracie senzory u kolenného kĺbu Genium neustále monitorujú, v ktorej fáze chôdze sa používateľ práve nachádza. Genium znateľne redukuje množstvo vynaloženej energie a koordinácie potrebnej na prekonávanie nakloneného terénu, šikmých plôch či nerovných povrchov. Medzi najvýraznejšie výhody kolenného kĺbu Genium patrí predovšetkým to, že po prvý raz umožňuje klientom po transfemorálnej amputácii alebo exartikulácii v kolene striedavú chôdzu hore schodmi, a to bez systému aktívneho pohonu alebo potreby masívnych kompenzačných pohybov. Obrubníky, prekážky v domácnosti či iné každodenné nástrahy pri chôdzi je tiež možné zvládať prirodzenejšie a bezpečnejšie.

C-Leg

V roku 1997 uviedla spoločnosť Ottobock na trh C-Leg ako celosvetovo prvý plne mikroprocesorovo riadený systém protézy dolnej končatiny. Osvedčená technológia C-Leg do dnešného dňa určuje štandardy. Komplexný systém senzorov riadi kolenný kĺb a neustále rozpoznáva aktuálnu fázu cyklu chôdze. Pomalá alebo rýchla chôdza aj v neistých situáciách a v náročnom teréne, prekonávanie šikmých plôch a striedavá chôdza dole schodmi: C-Leg vám túto každodennú slobodu pohybu umožní.

Na stiahnutie

Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:

Helix3D informácie pre špecialistov (EN)


Podobné produkty