Kolenný kĺb 3R60

3R60 EBS je multiaxiálny hydraulicky riadený kolenný kĺb. Podľa vzoru prirodzeného modelu chôdze podporuje riadenú flexiu kolena pri zaťažení.


Dve miniatúrne hydraulické jednotky riadia odpor flexie v kolennom kĺbe

3R60 je polycentrický kolenný kĺb. Inteligentný miniatúrny hydraulický systém riadi kyvadlový pohyb protézy predkolenia počas švihovej fázy. Znamená to, že flexiu a extenziu kolenného kĺbu tlmí prostredníctvom miniatúrnej hydrauliky príslušný odpor pohybu. Tlmiace vlastnosti hydrauliky sú presne prispôsobené potrebám používateľov protéz so stredným stupňom aktivity. V stojnej fáze, kedy je počas chôdze protéza zaťažovaná celou telesnou váhou, riadi priebeh flexie pri nášľape pätou, ako aj následný extenčný pohyb takzvaná EBS jednotka kĺbu 3R60. Tento harmonicky tlmený vzor pohybu v stojnej fáze vychádza z prirodzeného modelu chôdze. Medzi jeho výhody patrí fyziologickejší obraz chôdze a účinné tlmenie nárazov pri nášľape protézou, čím sa znižuje pôsobenie síl na kýpeť, panvu a chrbticu. Tým, že nemôže dôjsť k nechcenému ohnutiu kolenného kĺbu, sa zvýšila aj bezpečnosť v stojnej fáze. Táto obmedzená flexia v stojnej fáze tiež používateľovi umožňuje striedavú chôdzu zo svahu so sklonom do cca 10°. Vďaka multiaxiálnej konštrukcii kĺbu 3R60 EBS sa protéza dolnej končatiny počas švihovej fázy efektívne skráti, čím sa pre používateľa výrazne zníži riziko zakopnutia.

Miniatúrna hydraulika

Polycentrický kĺb má päť osí, ktoré sú usporiadané do tvaru prstenca. Vďaka tejto sofistikovanej konštrukcii sú umožnené dva rôzne režimy prevádzky:

Režim švihovej fázy a režim flexie v stojnej fáze. Tieto dva režimy sú riadené s pomocou dvoch špeciálne nakonfigurovaných miniatúrnych hydraulických jednotiek.

Osi

Kĺb 3R60 má spolu päť osí. Táto konštrukcia používateľovi prináša lepšiu ochranu pred neželaným ohnutím kĺbu v stojnej fáze. V švihovej fáze skráti kĺb dĺžku protézy o viac ako 25 mm v závislosti od uhla flexie. To pre používateľa protézy znamená výrazne väčšiu vzdialenosť chodidla od zeme v švihovej fáze. Riziko zakopnutia sa tým zníži.

Individuálne konektory

Vďaka individuálnym konektorom je možné vybaviť všetky úrovne amputácie.

Uhol flexie

Mimoriadne veľký uhol flexie 175° pre väčšiu slobodu pohybu.Výhody na prvý pohľad

Môcť opäť dobre chodiť

Riadená flexia v stojnej fáze až do 15° znižuje namáhanie oboch končatín. Redukcia síl pôsobiacich na kýpeť, panvu a chrbticu umožňuje priblížiť sa zdravému, fyziologickému obrazu chôdze.

Sadanie a podrep

Nízka hmotnosť a veľmi veľký uhol flexie až 175° prinášajú väčšiu slobodu pohybu – to je zvlášť praktické pri nasadaní do auta alebo sedení v obmedzenom priestore v lietadle alebo vo vlaku.

Znížené riziko zakopnutia

Vďaka multiaxiálnej konštrukcii kĺbu sa protéza počas švihovej fázy skráti – a účinne tým zníži riziko zakopnutia.

Chôdza na svahu

Pohodlná a veľmi bezpečná chôdza aj v náročnejšom teréne a na svahu až do 10°.

Znížené riziko

Konštrukcia poskytuje lepšiu ochranu v rizikových situáciách: používateľ dokáže kĺb vždy riadeným spôsobom a bez oneskorenia ohnúť, vďaka čomu je riziko pádu nižšie ako pri kĺboch so zámkom.

Rôzne rýchlosti chôdze

Jednoduché riadenie švihovej fázy a takmer prirodzený kyvadlový pohyb predkolenia prispievajú k harmonickému, prirodzenému obrazu chôdze aj pri rôznych rýchlostiach.

Kolenný kĺb 3R60 Pro

Kolenný kĺb 3R60 Pro je založený na rovnakom princípe ako kolenný kĺb 3R60 EBS, no bol v niekoľkých bodoch upravený.

Kolenný kĺb 3R60 Pro je menší, kompaktnejší a ľahší ako 3R60 EBS a je vhodný pre používateľov s maximálnou telesnou hmotnosťou do 75 kg.

Progresívne tlmenie v stojnej fáze riadi priebeh flexie a extenzie pri zaťažení ešte efektívnejšie. Zvlášť to oceníte pri vyšších rýchlostiach chôdze, kedy pôsobia väčšie sily v porovnaní s nízkou až strednou rýchlosťou.

Ideálna kombinácia komponentov

Príroda ako vzor

Protézové chodidlo Trias je vyrobené z karbónu a osvedčilo sa ako odolné vysokokvalitné chodilo pre bežné činnosti pre používateľov so stredným stupňom aktivity. Jeho trojuholníkový zahnutý tvar odzrkadľuje anatómiu ľudského chodidla – a je výborným príkladom toho, ako je možné preniesť prirodzený vzor do ortopedickej protetiky. Prvky päty a prednožia kopírujú štruktúru klenby ľudského chodidla. Základná pružina ich vzájomne spája a je zárukou toho, že Trias funguje ako jeden celok.

Funkcionalita

Náraz pri nášľape pätou je jemne tlmený a nadväzuje naň fyziologický odval chodidla. Energia, ktorá sa pri nášľape chodidla v systéme uloží, sa opäť uvoľní pri odraze špičky chodidla. Bezpečný, riadený a energeticky úsporný priebeh pohybu zvyšuje dôveru používateľa v protézu. Chodidlo sa prispôsobí rôznym rýchlostiam pohybu a nerovnostiam povrchu bez straty komfortu, čím zároveň znižuje namáhanie zdravej končatiny.

Okrem štandardnej verzie (výška podpätku 10 mm) je puzdro chodidla Trias tiež dostupné v zoštíhlenej verzii (výška podpätku 20 mm). To vám umožňuje výber z viacerých druhov obuvi.

Technické informácie

Charakteristický údaj Hodnota
MOBIS 2-3
Maximálna hmotnosť používateľa 3R60 EBS - 125kg / 3R60 pro - 75kg
Hmotnosť 3R60 - 845g / 3R60-pro – 770g
Maximálny uhol flexie 175°

Na stiahnutie

Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:

3R60 Informácia pre používateľov (EN)

Prosím zvoľte požadovaný formát súborov:

Brožúra 3R60 (EN)