Protézový systém MyoFacil

Spoľahlivé základné vybavenieVýhody na prvý pohľad

Výhody na prvý pohľad

Muž pri chytaní rýb používa protézu MyoFacil

Uchopiť a držať

S rukou protézového systému MyoFacil dokážete uchopiť a držať množstvo predmetov. Predovšetkým v prostredí domova tak získate novú voľnosť pohybu.

Marcelo pri pasívnom používaní ruky počas bicyklovania

Pasívne použitie

Rozhodnutie je na vás: ak si v niektorých situáciách želáte používať vašu protézovú ruku neaktívne, stačí ju jednoducho vypnúť pomocou malého vypínača na zápästí.

Funkcionalita

Funkcionalita

Protézovú ruku systému MyoFacil ovládate prostredníctvom myoelektrických signálov. Tieto signály sú na povrchu kože merateľné v momente, ako napnete niektorý sval predlaktia. Senzory v lôžku nazývané elektródy tieto signály zaznamenávajú a premieňajú ich na príkazy, ktoré napokon riadia pohon, ktorý pohybuje rukou. Takto je možné ruku otvárať a zatvárať.

Nácvik používania protézy

Dôležitá fáza nácviku používania protézy pre vás začína bezprostredne po vybavení protézou. Vďaka pravidelnému tréningu sa rýchlo naučíte ruku používať a stane sa samozrejmou súčasťou vašej bežnej dennej rutiny. Nácvik používania protézy je rozdelený do troch fáz:

V priebehu nácviku ovládania sa najprv s protézou oboznámite. Cieľom je, aby ste sa naučili protézovú ruku presne ovládať a efektívne používať. Následne sa zameriate na nácvik uchopovania a púšťania rozličných predmetov v rôznych rovinách a osách – až kým si ovládanie protézovej ruky dôkladne neosvojíte. Tak, ako si krok za krokom budete vašej protézy čoraz viac vedomý, zjednoduší sa pre vás aj prijatie protézy ako súčasti každodenného života. Tretia fáza sa zameriava na nácvik s predmetmi, ktoré v živote bežne používate. Počas nej by ste sa mali sústrediť na nácvik pohybov, ktoré chcete vykonávať vo vašom voľnom čase, pri športe alebo v práci.

Súčasťou nácviku používania protézy je aj sprievodný fyzický tréning, ktorý presahuje rámec troch spomínaných fáz. Precvičovanie a zlepšovanie koordinácie, rovnováhy a obratnosti, ako aj posilňovanie svalstva a strečing sa odvíjajú od fyzickej kondície konkrétneho používateľa.

Často kladené otázky


Podobné produkty